Detta är Mellisklubben

Mellisklubben startade i övertygelsen att mat och gemenskap ger människan glädje och energi. Därför började vi år 2015 att laga nyttiga och goda mellanmål tillsammans med patienter på Karolinska Sjukhusets avdelning för barncancer. Idag är vi på flera avdelningar av sjukhuset och målet är att fortsätta att växa och finnas på många fler sjukhus runt om i Sverige.

Att delta i dessa glädjefulla mattillfällen brukar leda till att barn, som annars kan ha svårt att få i sig mat, smakar och äter och på så sätt får i sig näring och energi. Detta är enormt viktigt i den läkande processen.

Dessutom ges barnen en möjlighet att lära känna och umgås med andra patienter och anhöriga från samma avdelning. Ibland kan kännas väldigt ensamt och skrämmande att vara på ett sjukhus och att få nya vänner som förstår vad man går igenom kan ge extra kraft i en svår stund.

Vi som jobbar här

Laura Petersson De Maria, grundare av MellisKlubben, civilekonom som sadlat om och tagit universitetskurser i pedagogik, bemötande av barn i svåra livssituationer och utvecklingspsykologi etc. Laura har i flera år drivit livsmedelsverksamhet i Laura.nu (med alla nödvändiga tillstånd) och anordnar kurser för barn och vuxna, företagsevent och catering. I dagsläget är Laura tjänstledig från statlig anställning som ekonomiadministratör för att kunna satsa fullt på MellisKlubben.

Åsa Asp, utbildad inom folkhälsovetenskap (med inriktning på näringslära och kommunikation). Åsa har varit hälsoplanerare för barn och ungdom, ansvarig för Sempers Konsumentkontakt med nära kontakt med föräldrar till barn med särskilda näringsbehov samt redaktör på Arla för baksidan på mjölkpaketen med målgrupp barn 7-12 år. Åsa har dessutom läst till samtalsterapeut och tar emot klienter en dag i veckan sedan nio år. I dagsläget har Åsa ett uppdrag på Roche Diagnostics som web manager.

Utmärkelser

Olle Björk stipendium I maj fick vi stipendium för berömliga insatser i arbete för barn med cancer. ”Det här stipendiet delar vi ut som en sporre för dessa stipendiater till fortsatt arbete inom både medicinsk behandling och omvårdnad” står det på Barncancerfondens hemsida. Det är framförallt läkare, docenter och forskare som får stipendiet fast även Sjukhusclownerna och MellisKlubben har fått det fina erkännandet.

Motivering till stipendiet är: ”Med stort hjärta, engagemang och omtanke har Laura och Åsa skapat en gemenskap kring mellanmålet på barnonkologen på NKI som fått både personal och föräldrar att häpna. Laura och Åsa har varit varmt uppskattade eldsjälar på avdelningen som visat hur stor betydelse ett mellanmål kan ha”.