Samarbetspartners

FROOSH

AJA BAJA CANCER

HARLAND CREATIONS

GENERATION PEP

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. Detta vill vi vara med och förändra!

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!